NAV Klage

nav_pos_logo_rgb

Trygdesaker er et av firmaets hovedområder og innehaver har spesialisert seg på flere områder innen trygdeutbetalinger.

NAV er bundet av forvaltningslovens og folketrygdlovens saksbehandlingsregler. Klager på vedtak behandles i første omgang av NAV eller Trygderetten.

Firmaet ønsker at terskelen for å ta kontakt skal være lav. Det påløper derfor ingen kostnader for førstegangskonsultasjon eller før du har mottatt et tilbud og akseptert dette.

Dersom vedtaket blir omgjort etter klagen, plikter NAV å dekke kostnadene du har ved bruk av firmaet i trygdesaken. Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder NAV/trygd. Dette gjelder både i forbindelse med behandlingen av saken overfor NAV Klageinstans og Trygderetten/lagmannsretten.

%e2%88%8fjeanette-larsen-161028-sola-005-2-2-web

Kontakt:

Jurist Tone B Sola

Tlf: 91 80 77 78

Epost: tone@bslegal.no