Internasjonale arbeidsforhold

compliance-legal-rule-compliancy-conformity-concept

Stadig flere virksomheter i Norge operer i et globalt marked og erfarer at dette reiser særlige skatte- og avgiftsspørsmål der også skatteavtalene må vurderes. Behovet for profesjonelle tjenester og rådgivning knyttet til internasjonale forhold øker og sikrer at virksomheten operer på lovlig måte når man benytter seg av utenlandske arbeidstakere

Tone Baar Sola har spesialisert seg på rettsområde for internasjonal personbeskatning og bistår i spørsmål som oppstår i forbindelse med internasjonal arbeidsforhold og yrkesreiser.

 

Firmaet tilbyr bistand i eksempelvis:

  • Internasjonal personbeskatning
  • Arbeidsgiveravgiftsspørsmål
  • Skatte- og rapporteringsmessig behandling av lønnsytelser
  • Håndtering av tjenestereiser
  • Internasjonal trygderett
  • Regler knyttet til rapporterings- og registreringsforpliktelser
  • Selvangivelsesbistand

%e2%88%8fjeanette-larsen-161028-sola-005-2-2-web

Kontakt:

Jurist Tone B Sola

Tlf: 91 80 77 78

Epost: tone@bslegal.no